seasons-soft
 
fr nl uk
 
Management Software
Bijzonderheden
Oplossingen
Voordelen
Tarieven
Demonstratie
Seasons Management
Bedrijf
Wie zijn wij?
Contact
 

 
Oplossingen
 
• Automatisch beheer van facturen met berekening van de index
- automatisch lezen van het ISABEL-bestand
- Automatisch exporteren van de compatibele gegevens naar de boekhoudprogramma's Winbooks - Orbis - Adix

- Aanpassing van de index aan het verbruik.
- Facturatiegeschiedenis in reele tijd en analyse volgens uw eigen wensen.
- Berekening van de handenarbeid van de technici.
- automatisch printen van de betalingsherinneringen.


• Database van de klanten en potentiele klanten
- overzichtstabel per klantenfiche met :
- Geinstalleerd materiaal en contract.
- Optie voor de alarminstallateurs: Passerelle naar Seasons Managament Software

- Historiek van onderhoud en herstellingen.
- Historiek van de facturatie,
- Opvolging, analyse en herneming van de categorieen van prospectussen volgens uw eigen keuzes.


• Automatisch beheer van de onderhoudscontracten, periodiek onderhoud en herstelling
- Analyse en planning per klant van het onderhoud en de interventies volgens uw eigen organisatie, met een geintegreerde agenda.
- Planning van de uit te voeren onderhoudsbeurten volgens een voorafbepaalde periode.
- Opvolging van de niet-uitgevoerde onderhoudsbeurten.
- Automatische afdruk van onderhoudsbon(s) voor de klant(en).


• Beheer van prijsoffertes automatisch overzetbaar in facturatie.
- Modeloffertes of veranderlijke offertes.
- Ontvangstdocumenten voor de klanten.


• Groeperen van standaarddocumenten voor de klant:
- Attest voor de politie, attest voor 6% BTW, attest van het geinstalleerde materiaal met de gedetailleerde erkenning, gebruiksschriftje, ...

• Analyse van het beheer:
- Verkoop per bedrijf (omzet, challenge van de verkoop en prestaties, ...)
- Artikels per leveranciers (stock, prijs, uitprints van aan te kopen artikelen, ...)

• Facturatiehistoriek
- Opvolging, analyse en herneming van categorieen potentiele klanten volgens uw eigen keuzes.
 
Copyright © 2022, Tailored Computer System